Ubezpieczenie podróżne

 

 

 

Elementy ubezpieczenia turystycznego:

 

·         Ubezpieczenie assistance: zapewniające pomoc i wsparcie podczas pobytu za granicą. Może to być: pomoc telefoniczna ubezpieczonemu związana z jego podróżą za granicę (np. wyszukanie właściwej placówki medycznej, pomoc w tłumaczeniu itp.); ochrona prawna, która służy znalezieniu rozwiązania przy zdarzeniu ubezpieczeniowym związanym z postępowaniem sądowym lub egzekucyjnym; wsparcie w codziennych czynnościach, które pomaga ubezpieczonemu w organizacji jego pobytu za granicą (np. rezerwacja biletów wstępu, pośrednictwo w usługach zewnętrznych, takich jak tłumacz czy przewodnik, a także wynajem powierzchni handlowych, rezerwacja stolika w restauracji itp.).

·         Ubezpieczenie kosztów leczenia: zapewniające pokrycie kosztów opieki zdrowotnej w przypadku nagłej choroby lub urazu ubezpieczonego podczas pobytu za granicą.

·         Ubezpieczenie wypadkowe: zapewniające odszkodowanie w przypadku trwałych następstw urazu lub śmierci ubezpieczonego na skutek wypadku podczas pobytu za granicą.

·         Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: zapewniające ochronę na wypadek szkód, które ubezpieczony wyrządził osobie trzeciej i ma obowiązek je pokryć. Prawo do świadczenia ubezpieczeniowego powstaje w przypadku szkód na zdrowiu, życiu lub majątku (uszkodzenie, utrata, zniszczenie).

·         Ubezpieczenie bagażu: zapewniające odszkodowanie za szkodę, która została wyrządzona ubezpieczonemu na bagażu na skutek kradzieży lub włamania. Obejmuje bagaż, który jest własnością ubezpieczonego i który zabrał on w podróż lub nabył w czasie podróży.

·         Ubezpieczenie podróży lotniczej: zapewniające zwrot kosztów, które ubezpieczony poniósł na skutek opóźnienia w dostarczeniu bagażu przez przewoźnika lotniczego o określoną liczbę godzin, lub które powstaną na skutek opóźnienia wylotu o określoną liczbę godzin. Obejmuje jednocześnie zwrot kosztów na skutek anulowania lotu, gdy zapewnienie transportu zastępczego trwało dłużej niż określoną liczbę godzin.

·         Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek rezygnacji: zapewniające zwrot kosztów, które ubezpieczony poniósł w przypadku, gdy z istotnych przyczyn nie mógł odbyć podróży (np. z powodu ostrego ataku choroby, wypadku ubezpieczonego lub krewnego, śmierci ubezpieczonego lub krewnego, szkody na majątku ubezpieczonego itd.). Może obejmować również sytuację, gdy ubezpieczony z istotnych przyczyn musiał wrócić z podróży (np. śmierć krewnego, nieoczekiwana hospitalizacja krewnego lub szkoda na majątku).

·         Co więcej, polisa ubezpieczenia turystycznego zapewni organizację i pokrycie kosztów transportu powrotnego do kraju, czy transportu medycznego

 

 

 

 

Sprawdź rownież inne produkty które oferujemy


Ubezpieczenie aut prywatnych | Ubezpieczenie Vana | Ubezpieczenie domu | Ubezpieczenie kluczy | Ubezpieczenie firmy | Ubezpieczenie podróżne