Ubezpieczenie Vana

 

Ubezpieczenie Vana

 

Jeśli prowadzisz pojazd mechaniczny, prywatny lub komercyjny, zgodnie z prawem musisz posiadać ubezpieczenie komunikacyjne. Prowadzenie samochodu bez ubezpieczenia komunikacyjnego jest przestępstwem.

Zakres pokrycia dostępny dla pojazdów komercyjnych jest zasadniczo taki sam jak w przypadku samochodów prywatnych i motocykli. Jeśli posiadasz pojazd, który został zaprojektowany do użytku komercyjnego i używasz go głównie do celów zawodowych, będziesz potrzebować ubezpieczenia komercyjnego. Komercyjne polisy ubezpieczeniowe pokrywają również użytkowanie prywatne.

 

Trzy rodzaje ubezpieczeń najczęściej spotykanych w Irlandii:

 

Jest to minimalna ochrona ubezpieczeniowa wymagana prawnie .Ubezpieczenie pokrywa odpowiedzialność za zdarzenia spowodowane w skutek prowadzenia pojazdu, w wyniku których osoby trzecie doznały szkody ( rzeczowej lub osobowej).

 

Ten rodzaj ochrony oprócz Odpowiedzialności cywilnej zawiera również ubezpieczenie od straty lub uszkodzenia własnego samochodu/vana w wyniku pożaru lub kradzieży.

 

Jest to najbardziej wszechstronna ochrona ubezpieczeniowa, która oprócz poprzednich opcji pozwala także zabezpieczyć uszkodzenie własnego samochodu/vana w skutek zdarzenia, za które sami odpowiadamy lub nie ma możliwości ustalania sprawcy.

 

Przyczepy

Większość ubezpieczycieli obejmuje teraz holowanie przyczep w ramach części polisy dotyczącej odpowiedzialności cywilnej. Obecnie standardową praktyką jest objęcie ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej przyczep gdy są one przyczepione do ubezpieczonego pojazdu. Niektóre polisy zapewniają również kompleksową ochronę Autocasco.